ב. תוכחה ומוכיחים קודם החסידות

כדי להבין את חשיבות התוכחה בשער בימי צמיחת החסידות וראשית התפשטותה , ראוי שנזכור את מקומו המרכזי של המוכיח בחוגי יראים וחרדים קודם החסידות . חוגים אלה , שהיו חדורים תחושה עמוקה וחריפה כי גאולת ישראל קרובה לבוא , והיא תלויה אך ורק בתשובה אינטנסיבית , מקיפה וחודרת לכל שכבות העם , ראו את ימיהם כימי המלחמה הגדולה והאחרונה שבין הקדושה והקליפה , שבראש מערכותיה ניצבים המעוררים הגדולים לתשובה , צדיקים וחסידים או בעלי תשובה . הקשר האמיץ שבין תשובה 3 אמנם , פרופ' שמואל אטינגר השיג על יוסף וייס בנוגע להנהגה החסידית ( ש . אטינגר ( ההנהגה החסידית בעיצובה , בתוך 1 דת וחברה בתולדות ישראל ובתולדות העמים — קובץ הרצאות , ירושלים , תשכ"ב , עמ' , 134—121 ובמיוחד לענייננו , עמ' . ( 123—122 4 חכמי המוסר חזרו על הוראת השל"ה בשם ר' יונה גירונדי ללא ציון בעלים , כי אחד מעיקרי התשובה היא חובתו של בעל תשובה להיות עושה ומעשה כאחד , כנאמר בשל"ה ( רלג ע"ב : ( 'הבעל תשובה צריך גם להשיב רבים מעון כאשר תשיג ידו , שנאמר [ יחזקאל יח , ל : [ שובו והשיבו מעל כל ( צ"ל : לגאולה , שמסורת ארוכה לו בספרותנו , הוגבר שבעתיים בה...  אל הספר
מוסד ביאליק