א. הצעה כללית

פרשת התוכחה בשער בת רבים , מקומה וחשיבותה בחיי הציבור היהודי במזרח אירופה מגזירות ת"ח ות"ט ואילך , בעלי התוכחה למיניהם : המגידים הקבועים שהתקשרותם עם קהילתם מסודרת והסכמים , והמגידים הנודדים המשולים לרוכלים המחזרים בעיירות ומתרפקים על פתחי בעלי בתים , מעמדם בעיני עצמם ובעיני זולתם , והשפעתם על הציבור —פרשה זו היא עדיין אחת הפרשיות העמומות המצפות ליד גואלת . אמנם , לתשומת לב רבה זכתה זו מצד חוקרינו , במיוחד מחמת חשיבותה כאחד היסודות החיוניים בהתהוותה של ההנהגה החסידית החדשה ובעיצובה של תורת הצדיק הרוסי דית , אך עדיין לא נבדקו כראוי ספרי דרוש ומוסר , שבמידה זו או זו מקופלים בהם הדיה . אמנם , ב . דינור במאמרו הגדול 'ראשיתה של החסידות ויסודותיה הסוציאליים והמשיחיים' השתמש בספרים אלה והעלה על פיהם את חלקם המכריע של מגידים ומוכיחים 'בגיבושה של האופוזיציה' למנהיגות המסורתית בימי צמיחת החסידות דווקא , אלא שדרך שימושו במקורות אלה , יותר משהיא עשויה להבהיר ולבאר עמדות ומגמות שונות , עלולה לטשטש ולערפל את ראייתנו . הגדיל לעשות שימוש בפרשה זו יוסף וייס במאמרו ' ראשית צמיחתה של הדרך החסידית' ( ציו...  אל הספר
מוסד ביאליק