פרק שני מחברים וחיבוריהם — סקירות כלליות

אברהם אביש בן צבי הירש , מחשובי הרבנים במאה הי"ח . פעל בשלושה מחוזות שונים . נולד בשנת ת"נ , לערך , במזריץ' דליטא , שבה כיהן אביו , ר' צבי הירש , כרב אב בית דין . עד שנת תקי"ג היה רב אב בית דין בכמה קהילות במחוז לובלין ! ווהין , קוריב , ריציוואל , יאנוב דליטא , ובעיר הולדתו , ועוד . בשנת תקי"ג נקרא לקהילת ליסא שבפולין גדול למלא את מקום אחיו , ר' מרדכי , רבה של ליסא , שנפטר באותה שנה . משנת תקי"ט ועד מותו בשנת תקכ"ט היה רבה של קהילת פראנקפורט ע"נ מיין ; שם היה מעורב בפרשת הגט מקליווא , שהסעירה את קהילות ישראל בגרמניה ומחוצה לה . שנים קודם לכן , בהיותו יושב בעיר לוקוב שבמחוז לובלין , ' נתפרסם שמו הטוב יותר ויותר בתור רופא חולי עמו ישראל ברפואת הנפש ורפואת הגוף ושם כתב את ספרו "פועל ישועות , " עניני קמיעות וסגולות' י . על ספר זה מסופר במקום אחר ,- כי הוא 'נשאר זה כ' שנה ביד הצענזור מפ"ב סקירות אלו מכוונות רק למחברים , שפעלו בימי צמיחת החסידות וראשית התפשטותה וקורותיהם אינן ידועות , או שבידנו להוסיף פרטים חשובים עליהם ועל חיבוריהם . לפיכך לא סקרנו כאן את תולדותיהם של סופרי החסידות , וכן מ...  אל הספר
מוסד ביאליק