ה. מגמות רעיוניות עיקריות בספרי דרוש ומוסר

על אף קווי הדמיון המבריחים בדרך כלל את ספרי הדרוש והמוסר , שנתחברו במזרח אירופה בימי התהוותה של החסידות וראשית התפשטותה , ועל אף רצון מחברים לשמור אמונים למסורות ספרותיות ורעיוניות שגורות ומקוב 89 דרש משה , קעו , ע"א . נוסח הפתיחה שם : שמעתי פירוש . 90 צמח מנחם , ד , עמודה א . 91 עת רצון , הקדמה שנייה . 92 א . י . השל : ר' גרשון קוטבר — פרשת חייו ועלייתו לארץ ישראל , , HUCA כרך כג , חלק עברי , עמ' כט . לות , בדיקה מדוקדקת ולב קשוב עשויים לגלות בתוך שיטי ספרים אלה ובין שיטיהם קשת מגוונת של צבעים וגוונים ובני גוונים , ולהבחין בקולות ובהברות ובמנגינות שונים , והם עשירים לאין ערוך מתמונתה הרוחנית של התקופה שהוצבה בהיסטוריוגראפיה של יהדות מזרח אירופה . ויפה צייר ר' אריה לייב המוכיח מפולנאה , מתלמידיו הראשונים של הבעש"ט , את מצבו הרוחני של העם כ'כרם נטוע בערבוביא , שכל ת"ח הם בערבוביא , זה אומר כה וזה אומר כה לענין עבודת הבורא ית" . 93 ציור זה יפה במידת מה גם לתופעה הרוחנית החברתית הגדולה במזרח אירופה , החסידות , שגיווני אמונות ודיעות וניגודיהם היו גדולים בה , ומוריה היו מחולקים ומפולגים ב...  אל הספר
מוסד ביאליק