ד. לציור דיוקנאותיהם של הבעש"ט ור' נחמן מקוסוב

דמותו ההיסטורית הרוחנית של הבעש"ט צוירה בידיו המאומנות להפליא של גרשם שלום nt אך רב חלקו של דמיונו היוצר בציור תווי פנים ושיעור קומתו . על מידת למדנותו של הבעש"ט , אומר גרשם שלום 'יש בידינו חומר מהימן יותר לייסד עליו את משפטנו . לפנינו מאות מאמרותיו של הבעש"ט שאין ספק באמיתותן . הן משמשות מופת ברור לסוג הידיעה ביהדות שהיה קרוב ללבו ולדעתו של הבעש"ט . « ' עוד אומר הוא על הבעש"ט , ש'כוחו המיוחד היה לנסח דבריו ברוח בעלי הפתגמים המנסחים דבריהם בחריפות . הוא יודע את הסוד לשו 1 ת לדבריהם של הראשונים , על ידי שינוי קל , פנים חדשות . הם נראים כדבריהם ממש , ואינם כן . הרי דוגמאות אחדות : הפתגם הידוע , שהקב"ה , אורייתא וישראל חד הוא ... בשם רב סעדיה גאון הוא מביא את התורה הנועזת שאדם צריך להיות "חושק כל דבר" בעלמא הדין' . * - 38 ראה עליו : ישראל צינברג ( הערה , ( 23 עמ' ; 317—314 ב . דינור ( הערה , ( 1 לפי המפתח שם ; רפאל מאהלר ( הערה , ( 23 עמ' ; 44—41 ג . קרסל ( הערה , ( 23 כרך ב , עמ' . 419-418 39 בית מדות , דיהרנפורט , תקל"ז , ז , ע"ב — ח , ע"א . 40 גרשם שלום : דמותו ההיסטורית של הבעש"ט ( ב...  אל הספר
מוסד ביאליק