ב. קווים ספרותיים אופייניים בכתבי ר' יעקב יוסף מפולנאה

המעבר מספרי דרוש ומוסר לכתבי ר' יעקב יוסף מפ 1 לנאה , סופרה הראשון של החסידות וראשון במעלה ובחשיבות שבה , הוא כיציאה ממדבר צחיח לארץ נושבת . בכתביו מפכה תודעת ההתחדשות דתית חברתית עמוקה ומאירה השקפת עולם המקיפה עולם ומלואו . מחברם בונה את מסכת רעיונותיו נדבכים נדבכים , אלה על גבי אלה ואלה ליד אלה , ואינו נלאה להיאחז בכתובים , במאמרי חז"ל , בדבריהם של חכמי ימי הביניים , הוגים ודרשנים , בספרי דרוש שונים וברעיונותיהם ובדבריהם של חסידים ומקובלים שבאו בספר הזוהר ובכתבי קבלת האר"י ובספרי מוסר , כדי להפיק מהם לקחים לרעיונותיו ולרעיונות רבותיו וחבריו בכל הצורות האפשריות . ואולם אף על פי שדבריו מעוגנים בהשקפת עולם שלימה וחתוכה , הרי במבט שני מתגלים בהם תפיסות ורעיונות הסותרים זה את זה בתכלית , 10 ולשווא יטרח הקורא להבחין בסימני התפתחות מחשבתית על ידי הבדיקה הפילולוגית ההיסטורית . בראש וראשונה משום שמעיקרם אין כתבי ר' יעקב יוסף מפ 1 ל נאה נבדלים בצורתם ובתכונותיהם הספרותיות מספרי מוסר ודרוש שבאותם הימים ובאותם המקומות . אדרבה , כמה מתכונותיהם הספרותיות של ספרים אלה בולטות בבליטות יתירה בכתבי ...  אל הספר
מוסד ביאליק