א. תכונות־יסוד במחברים ובחיבורים

אף על פי שמחבריהם של ספרי דרוש ומוסר ד . ם על פי רוב דרשנים או מגידי מישרים , אין חיבוריהם זהים עם דרשותיהם שנאמרו בפני קהל ועדה , ואין הם אלא הד עמום להן י . תוכחות חברתיות רבות בספרי דרוש ומוסר , חריפות ומעניינות , אינן מקוריות כלל , אף על פי שהן משופעות בצבעים אקטואליים עזים כביכול . כמה וכמה חיבורים מימי צמיחת החסידות במזרח אירופה יותר משהם משקפים את תחומי התעניינותם של השומעים , הם משקפים מסורת ספרותית ורעיונית ו ; מחברים , שחיבוריהם נועדו מלכתחילה להפצה ברבים , טרחו להשתלב במירקם הרוחני המקובל מדורי דורות . אין לראות אפוא בחיבוריהם אספקלריה מצוחצחת למציאות היסטורית . אמנם זעיר שם זעיר שם נשתמרו בהם הדים עמומים להתגוששות הסוערת של זר מים ורעיונות , שהסעירו את הציבור היהודי במזרח אירופה באותם הימים , ולמבוכה הנפשית , הרוחנית והלאומית , שאחזה בבני הדור . באותם ימים נתחברו חיבורים רבים , ואלה שראו אור הדפוס בימי מחבריהם , או לאחר מותם בידי יורשיהם ויורשי יורשיהם , אינם אלא מעט מהרבה ; רובם נגנזו והופקרו לשיני הזמן המכלה , ומה שק * רד מהם עלה בלהבות החורבן הנורא שנתרגש ובא על יהדות ...  אל הספר
מוסד ביאליק