הקדמה

מטרתו העיקרית של ספר זה כפולה : ( א ) התחקות על מגמות רעיוניות בספרי דרוש ומוסר , שנתחברו במזרח אירופה בשנים ת"צ—תקמ"ב , לשם הבהרת האקלים הרוחני שבו צמחה החסידות ויצאה לכיבושיה הגדולים ו ( ב ) בירור שורשן הרעיוני—והספרותי של סוגיות רעיוניות מרכזיות במסכת רעיונותיהם של מורי החסידות הראשונים לאור אותם ספרי דרוש ומוסר , בירור המוסיף להבנת אופיין ומהותן . בספרי החסידות של מוריה הראשונים דנו רבים וכן שלמים , ואילו ספרי דרוש ומוסר שנתחברו באותה תקופה רובם לא זכו לעיון ולדיון , וכמעט טבעו בתהום הנשייה ; אפילו ביבליוגראפיה שיטתית של ספרים אלה אינה קיימת . הכרח היה אפוא לתור על פני ספרי ביבליוגראפיה שונים , וכן ספרי כרוניקה והיסטוריה רגיונאלית , כדי לבחון על פי רשומותיהם את שייכותם של חיבורים לענייני הספר הזה , בין ראו אור בחיי מחבריהם ובין אחרי מותם , סמוך למקום חיבורם או בריחוק ממנו . כמו כן היה צורך להשתמש בידיעות היסטוריות , ביוגראפיות וביבליוגראפיות שבשולי המקורות ובקיפו ליהם : הסכמות , הקדמות וציונים שונים , כדי להסתייע בהם בקביעת זהותם הביוגראפית הרוחנית של מחברים , וכן של אישים שלא הני...  אל הספר
מוסד ביאליק