סיכום

אתיקה הוא שם ספרו המרכזי של ברוך שפינוזה , אף ניטשה , טענתי , מעמיד במרכז דיונו את האתיקה . מהי אתיקה ? זיקתו של ניטשה לתרבות יוון העתיקה , שבולטת מספרו הפילוסופי הראשון הולדתה של הטרגדיה ועד להזדהותו , לפחות הספרותית , באחרית ימיו עם דמותו של דיוניסוס , מחזירה אותנו לאתיקה במשמעותה היוונית הרחבה ; לא אתיקה כדיון במערכת כללי התנהגות שמחייבים קבוצה מוגדרת , כמעין תת דיון של הדיון המוסרי , אלא אתיקה כדיון כולל בהווייתו , כולל המוסרית , של האדם , דיון באתוס של האדם . התפרדותם של לימודי האדם למקצועות משנה בעלי אופי מדעי , לפחות לכאורה , סילקה מהבמה התרבותית את הדיון החיוני באתוס של האדם . דרך הראייה המדעית דורשת להתבונן באדם כעל עוד תופעת טבע , שאותה יש לתאר באופן אמפירי מדויק מבלי לתהות על משמעות קיומה . ניטשה , שכנראה היה ערני מספיק כדי לחוש במגמה זו כבר במאה התשע עשרה , יוצא בגלוי נגדה בספרו המדע העליז , שכותרתו מעידה על הכיוון האתי שאליו חותר ניטשה . בספר זה , כמו גם בספריו האחרים , קובל ניטשה על הקיום שאליו מובילה "ממלכת המדע" את האדם , קיום שמתכחש למאפייניו של האדם כפרט . שאלת הקיום...  אל הספר
כרמל