ניטשה: עלאדם (Übermensch)

הווה משליך נפשך לתוך מצבים כאלה בלבד , אשר שם אסורה צדקנות מדומה , שם אתה , כאותו מרקד על החבל , או נופל או עומד - או יוצא בשלום ... ( שקיעת האלילים , "פתגמים וחיצים , 21 : " עמ' ( 53 הדיון על הדגם האתי שמציע ניטשה ייעשה על בסיס הרומן הפילוסופי כה אמר זרתוסטרא . דמותו של זרתוסטרא נראית כמימוש פרסונלי ספרותי של הרעיונות , שבהם דן ניטשה בספריו השונים , ולכן יכולה לשמש לאפיון הכולל של האדם הניטשיאני ואושרו . מיהו , אם כן , אותו זרתוסטרא , שדמותו מזוהה לא פעם עם דמותו של ניטשה עצמו ? זרתוסטרא , בהיותו בן שלושים , בוחר , בדומה לניטשה עצמו , לעזוב את מולדתו ולצאת להתבודד בהרים . ליציאה מן המולדת אל ההרים ישנה כשלעצמה משמעות סמלית , ובוודאי כשמדובר ביצירה ספרותית . זרתוסטרא מחפש אחר מקום גבוה יותר , שמשמעותו תתגלה כמצב קיומי גבוה יותר . ואכן , כפי שמתואר בספר , כבר בפסקת הפתיחה , זרתוסטרא מתענג עשר שנים תמימות על הבדידות בהרים . אך בוקר אחד הוא מתעורר ופונה בפנייה נרגשת לשמש , שבה הוא מבטא את גודש המחשבה אליו הגיע בשנים אלה , שמתחיל לאיים על קיומו . "כך , " נכתב בספר , "החלה ירידתו של זרתוסטר...  אל הספר
כרמל