ניטשה: מוסר פרטיקולארי

אין בכלל תופעות מוסריות , ישנה רק פרשנות מוסרית של תופעות . ( מעבר לטוב ולרוע , סע' , 108 עמ' ( 80 טענה זו של ניטשה , שברגיל מוצגת כמבטאת את השינוי הרדיקלי שהכניס ניטשה במחשבה על המוסר , יכולה לשמש דווקא להבלטת הדמיון בין השקפתו לבין השקפתו של שפינוזה . הרבה שנים לפני ניטשה וללא "מות האלוהים" אף שפינוזה , כפי שראינו , מפנה לכך שהמושגים של טוב ורע , שעומדים בבסיס הדיון המוסרי , הם לעולם עדות להתבוננות במציאות מנקודת מבט אנושית , שהיא חלקית , ולכן פרשנית . יחד עם זאת , אסור להתפתות ולהפוך מיד דמיון זה לכאורה לטענת זהות , שהרי שפינוזה טוען למוסר אוניברסלי בעוד , כפי שנראה , ניטשה טוען למוסר פרטיקולארי . מוטב , כמו בפרקים הקודמים , לשמור את ההשוואה לסוף הפרק ולהתמקד תחילה בהצגת השקפתו של ניטשה באופן עצמאי . ניטשה דן על המוסר כמעט בכל ספריו , ובאופן מיוחד בספריו שכותרתם מעידה על כך : מעבר לטוב ולרוע ולגניאלוגיה של המוסר , שהאחרון מוצע על ידי ניטשה כנספח לראשון "להשלמתו והבהרתו" ( שם : . ( 220 בחרתי להתמקד לצורך הדיון הניטשיאני במוסר בספרים אלה בלבד , שבתרגום העברי יצאו בכריכה אחת , ולהוביל...  אל הספר
כרמל