שפינתה: Deus sive Natura (אלוהים או טבע)

הדיון בעמדתו של שפינתה ביחס לאלוהים יעקב אחר המהלך הפותח את ספרו אתיקה . כותרת חלקו הראשון של הספר היא "על האלוהים , " דבר שבהחלט מלמד על כיוון החשיבה של שפינוזה . מושג האלוהים נתפס ומוצג על ידי שפינוזה כמושג יסוד בתפישת העולם והאדם , ולכן הנהרתו קודמת לכל טענה ביחס למציאות , מאוחר יותר אף נראה שכל טענה ביחס למציאות נגזרת ממושג זה . דרך הדיון של שפינוזה , כפי שציינתי במבוא , היא על בסיס הדגם של הוכחה גיאומטרית . כל חלק בספר נפתח בהצגת סדרה של הגדרות , אקסיומות ומתקדם תוך כדי גזירת משפטים , שמבוססים על ההגדרות , האקסיומות והמשפטים הקודמים . אבקש להתקדם יחד עם שפינוזה מן ההגדרות של חלק זה ועד משפט 15 בו קובע שפינוזה : כל מה שנמצא , נמצא באלוהים , ובלי אלוהים שום דבר אינו יכול להימצא ולא להיות מושג . ( שם : ( 89 משפט זה , שיש עוד לעמוד על תוכנו ומשמעותו , מבטא באופן תמציתי וחד את עמדתו של שפינוזה ביחס לאלוהים . אלוהים הוא המציאות כולה ( כל היש ישנו באלוהים , ( סיבתה ( בלעדי אלוהים שום דבר אינו יכול להיות ) והתנאי להבנתה ( בלעדי אלוהים שום דבר אינו יכול להיות מושג . ( לאחר שאבהיר כיצד מגיע...  אל הספר
כרמל