מבוא

ברוך שפינתה - ( 1677-1632 ) פילוסוף יהודי , בן למשפחת אנוסים , שהוחרם על ידי הקהילה היהודית כשהוא בן עשרים וארבע שנים בלבד . פרידריך ניטשה - ( 1900-1844 ) פילוסוף נוצרי , בן למשפחת כמרים , שנטש קריירה אקדמית לטובת חיי התבודדות . שני פילוסופים מבודדים ומתבודדים אלה מייצגים שתי גישות פילוסופיות מנוגדות . שפינוזה נחשב למייצג מובהק של הפילוסופיה הרציונליסטית , שרואה כמודל לחיקוי את המתמטיקה ומאמינה שחשיבה פילוסופית ראויה חייבת להיות מזוהה עם חשיבה לוגית . הספר אתיקה , שדרכו נדון בפילוסופיה של שפינוזה , הוא ספר פילוסופי שמנסה להגשים באופן הטוטלי ביותר קו מחשבה זה . זהו ספר שמבקש להציע הוכחות פילוסופיות הבנויות על פי הדגם של ההוכחות הגיאומטריות ( הגדרות , אקסיומות ומשפטים . ( כך , אף שמו המלא : אתיקה : מוכחת בסדר גיאומטרי . ( Ethica : Ordine Geometrico Demonstrate !) ניטשה , לעומתו , מציג פילוסופיה שניתן לכנותה פילוסופיה פסיכולוגית ספרותית ( ניטשה מציג עצמו לא פעם בכתביו כפסיכולוג הראשון מקרב הפילוסופים ) ' פסיכולוגית מבחינת קו המחשבה שמפותח בה , ספרותית מבחינת דרך הבעתה . ניטשה מבקש להפנות...  אל הספר
כרמל