ביבליוגרפיה

1 כתבי ניטשה , תרגום י . אלדד , הוצאת שוקן . 2 שפינוזה , תורת המידות , תרגום י . קלצקין , מסדה , . 1967 3 שפינוזה , מאמר על תיקון השכל , מהדורת י . בן שלמה , הוצאת מאגנס , תשל"ג . 4 שפינוזה , אגרות , תרגום א . שמואלי , מוסד ביאליק , תשכ"ד . Kierkegaard , Either-Or , Vol . I , Princeton University Press 5 Kierkegaard , Concluding Unscientific Postscript , Princeton 6 University Press Kierkegaard , Worksof Love , Harper and Row Torchbooks , 7 The Cloister Library , 1962 Kierkegaard , Training in Christianity , Princeton University 8 Press , 1972 9 קירקגור , חיל ורעדה , תרגום א . לוין , הוצאת מאגנס , תשמ"ו . 10 הרהורים של מרקוס אורליוס , תרגום ש . ויסמן , הוצאת י . מרכוס ושות' ירושלים , . 1981 11 רן סיגר , פילו סופיה — על האמת האחת , דביר , ירושלים תל אביב , . 1983  אל הספר
מוסד ביאליק