הידיעה הסטואית

מה יודע הפילוסוף הסטואי , לפי מרקוס אורליוס ? עד עתה ראינו שני סוגי ידיעה בלבד . הוא יודע את הכולות והוא יודע מה איננו הכולות — הדמיון . ואכן , אין למצוא אצל מרקוס ידיעה מדעית במובן של הכרת הטבע וחוקיו . מרקוס סבור , שידיעה כזו אינה מעלה ואינה מורידה . לעומת זאת הוא מדגיש פעמים אחדות את חשיבות הכרת הדברים הפרטיים . כדאי אפוא לעקוב מעט אחרי דבריו ולראות אם יש בידיעה הסטואית יותר מאשר שתי הידיעות שהזכרנו — החיובית והשלילית . כל תפישותינו הן דימויים הספוגים בהערכות מוסריות , כפי שראינו . מרקוס טוען , שיש להיפטר מתפישות אלה . כיצד לעשות זאת ? כיצד יש לתפוש דימוי ? הנחייתו של מרקוס היא , שיש להגדיר כל דבר שאנו תופשים , לתאר לעצמנו את קוויו הכלליים כדי להכירו כמות שהוא ללא תוספת ערך , כפי שהוא בשלמותו ולחלקיו . יש לקרוא לו בשמו ובשם יסודותיו , שכן ידיעה שכזו מרחיבה את דעתו של אדם כאשר היא כנה ושיטתית . כל דבר העושה בו את רישומו עליו לפרק ליסודותיו , לשאול כמה זמן יתקיים ולראות אותו כחלק מן היקום הכולל וכחומר בידו לשימוש לשם התנהגות נאותה ( ג , , 11 עמ' . ( 53 בכל מקרה יש לומר : זה בא מאת אלו...  אל הספר
מוסד ביאליק