מעבר לטוב ולרוע

נותר לראות עתה מהי הדרך ומהי הטכניקה , שבה מפעיל הפילוסוף בעל השכל את עצמו כדי להתגבר על פרטיותו . יש להגדיר עתה מה פירוש חיצוני לשכל וחיצוני לאדם , וכיצד יכול האדם להיות גידול ממאיר על היקום אם במהותו הוא היקום כולו . אדם שחי על פי הטבע , היינו , על פי שכלו , חי חיים טובים , לפי מרקוס . 'וכיצד יעשה זאת ? כאשר יחזיק בעיקרים , שלפיהם ייערכו דחפיו ומעשיו , ומה הס העיקרים האלה ? העיקרים בדבר הטוב והרע : כי אין דבר טוב לאדם מחוץ לאלה שעושים אותו לאדם צודק , מתון , אמיץ , חופשי , ושאין דבר רע לאדם זולתי מה שמביאו להיפוכן של המידות שמנינו' ( ח , , 1 עמ' . ( 117 הגענו לנקודה המכרעת שבפילוסופיה של מרקוס אורליוס . השיפוט בדבר הטוב והרע הוא המכשיר שבו משתמש השכל כדי לחיות על פי הטבע . להתגבר על הפרטיות , מכיוון שהטוב והרע לבדם קובעים ומגדירים את הפרטיות . ישנן שתי משמעויות לטוב ולרע אצל מרקוס — משמעות חיובית ומשמעות שלילית , כמו אצל שפינוזה ואצל ניטשה . בקטע שלפנינו אנו רואים את המשמעות החיובית , שנדחה את הדיון בה להמשך . אבל חשוב לציין , שאין מושגים אלה של טוב ורע משקפים את אשר בדרך כלל הוא טוב...  אל הספר
מוסד ביאליק