לחיות בהתאם לטבע

כיצד יחיה אדם את חייו בעולם שכזה שטבעו כולות בלתי ערכית י מרקוס אורליוס משיב על כך את תשובתה הידועה של הסטואה : לחיות בהתאם לטבע . הבעיה העולה כאן חריפה , משום שאין אנו עוסקים עוד בכולות אלא באדם שהוא חלק ממנה , ובתור חלק ראייתו את עצמו ואת העולם מתרחשת מזווית ראייה חלקית וסופית ולא כוללת ואינסופית . כמו כן , ניתן לטעון לכאורה , כי עמדתו של מרקוס היא עמדה פטאליסטית , שהרי אם הכול שייך לטבע ופועל בהכרח כשם שהוא פועל , האם לא נובע מכך שכל אשר יעשה האדם יהיה בהתאם לטבע ? האם אין מסקנה זו נכונה באופן טריוויאלי ? מכאן , שלפי הטענה הראשונה , יעשה האדם הפרטי את אשר יעשה , לעולם לא יוכל לפעול בהתאם לטבע , ואילו לפי הטענה השנייה , יעשה האדם הפרטי את אשר יעשה , תמיד יפעל בהתאם לטבע . ואכן , כשאנו באים לברר את השאלה 'מה לעשות ? כיצד לחיות ' ? כל אשר מרקוס אומר לנו אינו אלא חזרה על רעיון הכולות ועל היחס שבינה לבין חלקיה . לא יותר מכך . והנה , לאור עמדה זו בלבד וללא כל הדרכה נוספת או סיוע בערכים משניים , נאמר לנו בפירוש , שאין דבר או אדם שיעצור בעדנו מלומר ומלעשות את התואם לטבע , שאנו חלק ממנו ( ב ...  אל הספר
מוסד ביאליק