הסובייקטיביות ככולותה של המציאות

נקודת המוצא הפילוסופית של קירקגור היא קיומו הפרטי כיצור סופי בזמן . בתור שכזה משמעות חייו היא בהשגת אושר אינסופי . תשוקה זו אל האושר , שהיא הכוח המניע בחייו , היא גם הכוח המכוון אותו לחקירה הפילוסופית — ממש כפי שמעיד שפינתה על עצמו ' ) מאמר על תיקון השכל , ' עמ' . ( 21 שאלתו הפילוסופית של קירקגור היא האם יכולה להיות נקודת מוצא היסטורית , היינו : זמנית , לתודעה נצחית ? כיצד יכולה נקודה זמנית להיות קשורה לנצח ? האם יכולה הכרה היסטורית להיות בסיס . Eilher-Or , Vol . I , Princeton University Press , pp . 135-162 לאושר נצחי *? הבעיה היא אפוא בעיית הנצרות ( שם , ( שכן הנצרות היא שטוענת , כי אירוע היסטורי — הופעת ישו — יכול להיות לאדם נקודת מוצא לתודעתו בדבר האמת הנצחית שהיא מצדה הבסיס לאושרו . הנצרות מציגה את עצמה כתשובה לשאלתו הפילוסופית של קירקגור . הוא רואה את משמעות חייו וסוד קיומם הסופי בהשגת אושר אינסופי , שחייב להיות מובטח באמצעות תודעה של אמת מוחלטת . והנה , הנצרות עולה בפנינו מן ההתחלה כמושג שבו תושג המטרה . בהקשר התחלתי זה קובע קירקגור , כי לא ידון בשאלת אמתותה של הנצרות , אלא רק ב...  אל הספר
מוסד ביאליק