אינסוף

שפינוזה הבין את היקום גם כמושא תיאולוגי , כלומר : אלוהים . לכן ניטשה מאשים אותו שלא היה פילוסוף אימאננטיות עקבי וראדיקאלי . הוא סילק את האל הטראנסצנדנטי אך השאיר בחיים את צלליו , ואילו ניטשה רוצה בטבע נקי לחלוטין מאלוהים — טבע שלא מעיבים עליו הצללים של האל ' ) המדע העליז , ' סעיף . ( 109 אטען עתה , שאת אשר אומר שפינוזה על אלוהים אומר ניטשה על הרצון לעוצמה ועמדותיהם שוב עולות לכדי זהות . התקפתו של ניטשה על שפינוזה בעניין זה נובעת מאי הבנתו את הטקסט , ודחייתו שלו את המושגים 'אינסוף' ו'אלוהים' היא רק במשמעויותיהם החלקיות , בעוד שהוא מקבלם במשמעויות הכוללות שלהם . ב'הרצון לעוצמה , ' סעיף , 1062 מתקיף ניטשה את שפינוזה ואת מושג האינסוף שלו . הוא טוען שם , שאין לעולם מטרה , אין הוא הוויה אלא התהוות בלבד . אבל ההרגל שלנו לחשוב על מטרה כנגד כל התרחשות יכול להפוך ברוח ההוגה לרעיון חדש — שהעדר המטרה הוא הכוונה , הוא המטרה . וכך ניתן להגיע לרעיון ההתחדשות הנצחית , להעניק לרצון לעוצמה , שהוא כוח מוגבל , את היכולת לעצב עצמו מחדש לאינסוף . וכך העולם , גם אם אינו עוד אלוהים , נותר בו כוח יצירה אלוהי ,...  אל הספר
מוסד ביאליק