הדת היוונית כדת אמת יחידה

בעייתו הפילוסופית העיקרית של ניטשה היתה אפוא מתן ביטוי אמתי למציאות שהיא כולות של חומר וצורה וזאת מבלי להכניס סלקציה למציאות . האמת לפי ניטשה יכולה להיות רק הכולות המלאה של המציאות ולא מטאפורה חלקית שתעמוד תחתיה . שום צורה אפולינית אינה יכולה לבוא במקום כל שאר הצורות האפוליניות ובוודאי שלא במקום החומר הדיוניסי . הטראגדיה היוונית היא שמצאה תשובה לשאלה זו בכך שהעמידה פעילות אשר מסמלת את הכולות בשלימותה . כדי להראות זאת ניטשה מציג תחילה את הדת היוונית , שהיא חלק מתפישת העולם הטראגית של היווני הקדום . הדת היוונית , לפי ניטשה , היתה דת טראגית , שהתאפיינה מעל לכול בהתייחסות השלימה שבה התייחסה אל המציאות . זו דת המעידה על הוויה מסוג מיוחד מאוד . דת 'שבה כל המצוי מתאלה ( שם , — ( 30 טוב או רע , חשוב או פחות . זו דת הכוללת שפעה דמיונית של חיים ושפעה אלוהית זו היא האלים היוונים . כל תחומי החיים והמוות קיבלו היצג סמלי בעולם האולימפי היווני , ולא נותר דבר בעולם שהיה ליווני בלתי אלוהי . זו היתה דת שקידשה את המציאות לא באמצעות הכנסת סלקציה אל תוכה , אלא באמצעות קבלתה כמות שהיא . כאן נתגלה אפולון בכל...  אל הספר
מוסד ביאליק