מהי טראגדיה?

' מסורת היא ואין לערער עליה' — אומר ניטשה — 'שהנושא היחיד של הטראגדיה היוונית בדמותה הקדומה ביותר היה סבלותיו של דיוניסוס , ולאורך זמן ממושך דיוניסוס , והוא בלבד , היה גיבור הבימה' ' ) הולדת הטראגדיה , ' סעיף , 10 עמי . ( 65 ומיד אחר כך : ... ' כל פרט באשר הוא פרט הוא קומי ומשום כך בלתי טראגי : מזה היה מתחייב , שהיוונים לא היו מסוגלים בכלל לשאת את הפרט על הבימה הטראגית' ( שם . ( שני דברים ראויים כאן לציון . ראשית , התייחסותו של ניטשה לטראגדיה נעשית במסגרת מסורת מסוימת על טבע הטראגדיה והדראמה היוונית . שנית , מעמדו של הפרט בטראגדיה הוא בטל ומבוטל . הדיון שלהלן יעסוק בשני עניינים אלה . נראה תחילה , שניטשה השתדל לאחוז במושגי הדראמה והטראגדיה בראשוניותם . החזרה למקורות נראתה לו עיקר ורק בה ניסה לחשוף את המשמעויות שחתר אליהן . התחושה , כי ההיסטוריה של התרבות מכסה על המשמעות האמתית של הטראגדיה ולא מגלה אותה , היתה , אולי , אינטואיציית היסוד של ניטשה ואחת מתרומותיו החשובות ביותר לפילוסופיה בכלל ולפילוסופיה ההרמנויטית בת ימינו בפרט . התחושה , כי התרבות , ההכרה והמדע הם סימפטום לאורח חיים מסוים...  אל הספר
מוסד ביאליק