האמת כטראגדיה ניטשה, שפינוזה, קירקגור, מרקוס אורליוס

רן סי \ ד : n : irrn ivru ורדה רמז לוחות : טפ 1 * ור נדפס בדפוס אחורי ירושלים רן סיגר האמת כטראגדיה ניטשה , שפינוזה , קירקגור , מרקוס אורליוס רן סיגד האמת כטראגדיה ניטשה , שפינוזה , קירקגור , מרקוס אורליוס מוסד ביאליק ירושלים  אל הספר
מוסד ביאליק