ביבליוגרפיה

עברית היגל , גיאורג , וילהלם , פו ^ ריך מבוא לתולדות הפילוסופיה , תרגם מרדכי בן אשר , הוצאת מאגנס , תשכ"ג . שיטת היגל , ה . מרקוזה , ספרית פועלים , . 1951 משנתו המדינית של היגל , עורך אברהם יסעור , הוצאת הקיבוץ המאוחד ואוניברסיטת חיפה , תשל"ו . תורת המדינה של היגל , שלמה אבינרי , ספרית פועלים , תשל"ו . פרקי חברה ומדינה , שלמה אבינרי , ספרית פועלים , . 1969 הדיאלקטיקה של האדק והעבד מתוך 'הפינומנולוגיה של הרוח' להיגל , יצחק קליק , עם עובד — אוניברסיטת חיפה , תשל"ח . ניצשה , פו ^ ריך כתבי ניצשה בשבעה כרכים , תרגם ישראל אלדד , הוצאת שוקן . כה אמר זרתוסטרא , כל כתבי דוד פרישמן , חל ק א-ד , מ . ניוםן , תשכ"ה . מגמות בתולדות הספקנות , עדי פרוש , פרק רביעי , הוצאת מאגנס , תשל"ד . כתבים , משולם גרול , כרך ב , מושגי יסוד במשנת ניצשה , אוניברסיטת תל אביב וספרית פועלים , תשכ"ו . קירקגור , סרן מבחר כתבים בעריכת יוסף שכטר ואילן ברק , דביר תשי"ד . מכתבים לקורדליה , מיומנו של מפתה , מבחר ותרגום ש . תמרי . הפילוסופיה הדיאלוגית מקירקגור עד בובר , ש . ה . ברגמן , מוסד ביאליק , . 1974 הוגים ומאמינים , הפ...  אל הספר
מוסד ביאליק