ד. הדיאלקטיקה של האין

ההתגלות המיסטית של האין בנסתרות של הפרטיות המעוררת אימה היא גם המקור לשלילה עצמה , לדיאלקטיקה 88 י . כל דיאלקטיקה מבוססת על מושג השלילה השוללת את עצמה , אר איננה מסוגלת להסביר , לדעת הייתי ובהשפעת קירקגור , מדוע היא כזו , היינו את מקור היותה תופעה כזו . השלילה עצמה היא תופעה הטעונה הסבר , והסבר זה ניתן על ידי האין בהתגלותו . בעמ 1 ד האדם בפני עצמו מתגלה לו יסוד השלילה במקוריותו , באשר הוא זהה עם מהותו כפרט , כסופי . חירותו של האדם מתגלה בכד , שמהותו היא לא כלום והיא המתנה את המציאות המשמעותית כולה . הן בכללותה ובעצם קיומה והן בגיבוש פרטיה כבחירה באפשרויות . משמעות שנייה זו של האין כחירות הבחירה בתוך המציאות היא המושג המקביל אצל סארטר ; מושגי החירות והאין אצל סארטר נתפשים במשמעות זו בלבד . ואכן , בנקודה זו אנו מתקשרים לביקורתו של היידגר על האכסיס טנציאליזם נוסח סארטר , המציג עצמו כשיטה לעצמה ולא רק כמיתודה . במאמר על ההומאניזם טוען היידגר , שהשם אכסיסטנציאליזם אמנם הולם ככותרת את שיטת םארטר , שכן היא מתבססת על עקרון היסוד המקדים את המציאות למהות . 190 המציאות היומיומית נתפשת כמות שהיא ...  אל הספר
מוסד ביאליק