א. אמת ואותנטיות

דחייתו השיטתית של מושג העצם מתקשרת למושג האמת , ובשל כך גם מציגה בפירוש ובאורח עקרוני את מושג האותנטיות . היידגר מתנגד לאיפיון המסורתי של האמת בפילוסופיה , ובעיקר בתורת ההכרה , כהתאמה של המשפט אל הדבר . "" היידגר חוזר על רעיון זה וניתוחו ופיתוחו גם במאמרו ' על מהות האמת' וקובע , שהאמת אינה סימן היכר של המשפט הנאמר על ידי סובייקט אנושי על אובייקט , אלא היא חשיפה של היש ° . 1 לבטא משהו במשפט משמע : לשקף את היש כפי שהוא בתוך עצמו . הביטוי מגלה את היש שאליו הוא מתייחס . היש הנחשף כפי שהוא זהה לגמרי עם ביטויו , ואין כאן עניין של השוואת שני דבר ^ סובייקט ואובייקט . " 1 האמת היא חשיפת היש כפי שנתגלה בהווייתו המקורית , בתוך עצמו . מכאן שהחשיפה היא האמת של הביטוי , והיא אפשרית רק על בסיס ההיות בעולם . 122 היידגר טוען שמושג זה של אמת מבטא את המשמעות המקורית של מושג הל 1 ג 1 ס אצל היראקליטוס , רעיון שהוא חוזר ומפתחו גם בכתביו המאוחרים , כלומר גילויו של היש את עצמו . אלא שבראייתו המיוחדת של היידגר מתברר ה'היות אמיתי' כ'היות מגלה' באשר הוא אופן הוויה של האדם . 201 118 . 214 119 , Vom Wesen der W...  אל הספר
מוסד ביאליק