ו. שקר ואידיאולוגיה

הק 1 מוניקאציה עם הזולת , המבוססת על מושג העצם , היא תחומו המובהק של ה'הם ' . מכאן שאי האותנטיות מתגלית בעיקר בשפה ובדיבור . מטרתו האותנטית של הדיבור היא יצירת קומוניקאציה שתכליתה לשתף את הזולת בהוויה המתגלה על ידי הדיבור . אולם סכנתה של הק 1 מוניקאציה היא בכך שהדיבור כשלעצמו יתפוס את מקומה של ההבנה שאותה הוא בא לחשוף 5 ה'הם' מטביע את רישומו המיוחד בדיבור בכך שאובד היחס הראשוני והבלתי אמצעי אל היש שבו מדובר והוא חדל מלהופיע במקוריותו אלא באופן מסוים המתבטא אד ורק בתוכן המפורש של הדיבור . על ידי כך חדל הדיבור מלהעביר אלינו את היש הפנוי והוא מעביר רק את עצמו בלבד . אנו מבינים את הדיבור ורק באורח שטחי את היש שבו מדובר . בני חאדם מבינים אותו דבר , כיוון שמה שנאמר מובן במשמעותו המשותפת . 86 הזולת הופך אז שליט בעולמי , כיוון שהוא בלבד קובע משמעויות ואורחות התנהגות על ידי התבססותו על הממשות המשותפת והקונקרטית . העצם הוא שהופך עובר לסוחר והיחסים בין בני האדם מרוכזים באופני העברתם של העצמים , בעיקר בתחום המילולי . משמעויות קבועות אלה הן כלליות ומעצבות את מהותו של הדיבור כמכוון אל שומעים רבים י...  אל הספר
מוסד ביאליק