ה. הזולת. ה'הם'

הניתוח הפינ 1 מינ 1 ל 1 גי של האדם , כפי שהוצג עד לשלב זה , עלול לעורר את הרושם שהאדם הוא יצור המספיק לעצמו באשר הוא יחידה סגורה ואגוצנטרית . ואכן , זוהי הבעיה העקרונית והמיתודית שבפניה עומדת הפינ 1 מינ 1 ל 1 גיה של הוסרל . היידגר , לעומת זאת , סבור , שהמושג 'אני' מגלה בניתוחו את ה'לא אני' כגורם מייסד שלו בכך שהוא גם הריסתו . סובייקט טהור אינו ניתן לנו לעולם . אין זו תופעה כלל אלא הפשטה . 67 הניתוח הפינומינולויגי מראה שעקרונית אין האדם יכול להיות מבודד על פי עצם מיבנהו הא 1 נט 1 ל 1 גי , ואין לתאר את קיומו של האדם ללא קיום הזולת . 68 ההיות עם זולת הוא אחד האכסיסטנציאלים המרכזיים ביותר של האדם , והוא בעצם שהופך את הפרטיות הסובייקטיבית לבעייתית בתור עצמה . מושג היש הפנוי מגלה בבת אחת גם את הזולת . הדברים , כמכשירים , מופיעים בעולם כפנויים מראש גם בשביל הזולת , עם שהעולם כולו הוא תמיד שלי . הזולת הוא תמיד 'שם' יחד אתי , כיוון שהוא יש מטיפוס אחר מאשר היש הפנוי . העולם , עם שהוא עולמי , מגלה לי גם סובייקטים אחרים . הוא עולם משותף . 70 והזולת מתגלה לא בגלל העובדה שהוא קיים , אלא משום שההיות ...  אל הספר
מוסד ביאליק