ג. היש הפנוי

בירור נוסף של משמעותו של האכסיסטנציאל 'היות פנוי' הוא הכרחי לשם חשיפת משמעותו הכפולה של היש התוך עולמי כאפשרי וכממשי , כאותנטי וכבלתי אותנטי , ובירור זה יתגלה בעצם כבירור אופי פעילותו של האדם היש הפנוי אינו מתגלה בתור כזה במבט ראשה , כיוון שאין לו איפיין ספציפי . טבעו הוא הינתנות לשימוש , ואופן השימוש המדויק נקבע רק מתור ההקשר המסוים של העבודה המתבצעת . " פטיש , לדוגמה , אינו מכשיר לקביעת מסמרים , כיוון שיש לו שימושים אחרים , עקרונית אינסוף שימושים שיתבררו בהקשרים בלתי קונבנציונאליים . ראיית הפטיש כמכשיר לקביעת 45 . 69 44 שם . 46 שם . מסמרים מבטלת את אופיו כפנוי ואינה תופשת אותו על פי טבעו אלא באורח חלקי . מכאן שהעבודה היא היש הפנוי הראשון , כי היא נושאת עמה שיטת התייחסויות שבתוכן אנו מגלים את המכשיר כמסוים ן העבודה כמערכת התייחסויות חושפת ישים שונים כמכשירים לביצועה , וחשיפה זו היא גם בעת ובעונה אחת מעניקה משמעות , והמשמעות שהיא מעניקה ליש אינה אלא האפשרות שיש בו להיות מכשיר כזה או אחר . וכך חושפת כל עבודה סביבה של ישים פנויים , שיש ביניהם יחסים פתוחים ומגוונים שמקבלים עיצוב מסוים ...  אל הספר
מוסד ביאליק