א. האדם כבורא־עולם

מושא חקירתה של הפינ 1 מינ 1 ל 1 גיה הוא המציאות באשר היא היות שם האדם , שהיא תופשת אותו כמופיע , כפועל , מתור הענקת שוויון ערכי גמור לכל פעילויותיו . כנקודת ראשית היא רוצה לבחון אותו על רקע הופעתו הכללי ביותר כדי לגלות בו את המיבנה העקרוני והמקיף ביותר שלו תחום הופעה כללי ונייטראלי זה הוא חיי היומיום של האדם , שבהם כלול כל גיוון העיסוק האנושי . המיבנה העקרוני ביותר שחושפת הפינ 1 מינ 1 ל 1 גיה מתוך הווייתו היומיומית של האדם הוא העולם , או ביתר דיוק ה'היות בעולם . ' זוהי תופעה אחדותית וראשונית , שמאפיינת אפריורי כל פעולה אנושית , היינו שלכל פעו לה אנושית יש המיבנה האפרי 1 רי של הי 1 ת בכוליות . אופנים רבים לסידור הכוליות הזאת , ואת כולם מאפיינת התופעה של 'היות ב ' . .. הנובעת מן התופעה הבסיסית של 'היות בעולם ! . ' ה'היות ב ' . .. כאכסיסטנציאל . 53 32 חושפת אכסיסטנציאל נוסף שהוא 'שימת הלב . ' אופיו של האדם כהיות בעולם מאופיין משום כך כ'דאגה , ' שהיא אכסיסטנציאל השקול , כפי שיתברר מאוחר יותר , כנגד איפיונו של האדם כהיות שם , כי היא חלה על כל האכסיסטנציאלים ומשווה להם את הטבע המשותף של שי...  אל הספר
מוסד ביאליק