ד. שינוי ערכי של המושגים המיטאפיסיים המסורתיים

העמדת מושג האפשרות במרכז ההתפלספות האכסיסטנציאליסטית עמו בהכרח פירוש חדש לכל המושגים המיטאפיסיים המסורתיים . פירוש נובע לא מכד שהמושגים השתנו , אלא משינוי כיוון הגישה שלנו אליהם שמשאיר להם את משמעותם המקובלת , אך תוחם מחדש את חלותם . בייור . 38 23 משמעותם החדשה של מושגי היסוד של הפילוסופיה המסורתית משלים את קביעת המסגרת הכללית של הבעייתיות האכסיסטנציאליסטית נוסח היידגר . כבר בתחילת הדיון n קובע היידגר את המשמעות השיטתית , שהוא מעניק למושג 'אפשרות' בנפרד מן הנקוט בתולדות הפילוסופיה . ברגיל עומד מושג האפשרות בניגוד למושג הממשות , הבחנה לוגית הנשענת על ההבחנה בין ' מציאות' ( אכסיסטנציה ) לבין 'מהות' ( אסנציה . ( הבחנה אחרונה זו מתבססת , לדעת היידגר , על התפישה המסורתית של ההוויה כמתחלקת להוויה בכוח ( פוטנציה , מהות ) ולהוויה בפועל ( אקט , מציאות . ( היידגר מתנגד כאן להבחנה , שהיא גם יסודית בשביל היגל , המציגה את האפשרות כמהות ריקה , שבעוד שהיא תנאי לכל מימוש אינה ולא כלום ללא המימוש הקונקרטי , בעל טבע מוגדר ותכונות מסוימות המקבילות מבחינה תוכנית לאפשרויות המופשטות האפריוריות . ההתנגדות המ...  אל הספר
מוסד ביאליק