ג. מושג התופעה אצל היידגר

באיזה מובן בדיוק חושפת הפינומינולוגיה את המציאות התופעתית 1 מהי בכלל תופעה בשביל היידגר ל בפרק על התופעה מגדיר היידגר מושג זה כמה שמתגלה כפי שהוא לעצמו . אולם התופעה היא יש היכול להיחשף בדרכים רבות , על פי אופני הגישה אליו , שאחת מהן היא האפשרות לתפוס את התופעה בצורה מוטעית , כאילו מה שמתגלה אינו התוכן הממשי של התופעה כשלעצמה , היינו , לתפוש אותה כתדמית . המשמעות האחרונה תלויה בראשונה , שכן רק מתוך שדבר יכול לגלות את עצמו יכול הוא גם להתגלות כמה שאיננו . " היידגר מייחד את המושג 'תופעה' למשמעות הראשונה -י , אין להסיק מכר שהתופעה כיש החושף את עצמו היא 'הדבר כשהוא לעצמו / וזאת בגלל ההכרח הפנימי של כל מופיע להופיע למישהו . עם זאת יש אצל היידגר 'שיבה אל הדברים עצמם' , אלא שאפשר יהיה לברר קביעה זאת בצורה מספקת רק בהמשך הדיון האכסיסטנציאליסטי על מושג 'היש הפנוי , ' שיבהיר את מלוא המש מעות של מושג התופעה ההיידגרית . מכל מקום , התופעה , כתדמית היא המושג שאנו מייחסים ברגיל ל'תופעה / התופעה כתדמית היא המושג האמפירי הפשוט , היינו , תופעה היא כל מה שמופיע בפנינו באורח בלתי אמצעי דרך החושים , אבל...  אל הספר
מוסד ביאליק