ב. האכסיסטנציאליזם כפינומינולוגיה

קביעת מושג המציאות כאלמנט של ההתפלספות יש בה שוני רב משמעות , המייחד את הפילוסופיות של היידגר וסארטר מאלה של קירקגור וניצשה . השוני הוא בכר , שיש כאן חזרה אל הפילוסופיה השיטתית . הריאקציה של קירקגור וניצשה נגד האמת ככללית היתה בעת ובעונה אחת ריאקציה נגד הפילוסופיה . טענתם היתה בעיקר , שהפילוסופיה , באשר היא עיסוק במושג האמת , אנוסה להיות שיטה בשל "חוקי המשחק" שלה עצמה . שכן האמת 7 אי אפשר שלא להתייחס במקום זה לערעורו של היידגר עצמו במכתבו 'על ההומאניזם' על איפיון הפילוסופיה שלו כאכסיסטנציאליזם . אף על םי שעניין זה הוא בעצם הנושא המרכזי שלפנינו , הרי כדאי לציין שהיידגר אינו מתכחש להתבססותה של הפילוסופיה שלו על מושג המציאות . אולם מושג זה מתגלה , לדעתו , כבעייתי תוך כדי חקירה ודורש פירוש מחודש הנשען על נטישתה של החשיבה את מושג הסובייקטיביות ' ) על ההומאניזם , ' עמ' , 17 בהוצאת ויטוריו קלוסטרמן . ( כך שאין להבין את הפילוסופיה של היידגר כולה כאכסיסטנציאליסטית , כי האכסיסטנציאליזם הוא בעיה , ואין הוא עמדה הנושאת את עצמה מבחינה מושגית שיטתית בלי סתירה עצמית . ככללית דורשת העמדת כל המושגים ה...  אל הספר
מוסד ביאליק