ז. משמעויותיה השונות של האותנטיות

משמעויותיה של האותנטיות הן בדיוק כמספר התהפוכות הדיאלקטיות של המחשבה האכסיסטנציאליסטית של קירקגור . כל החלטה של הסובייקט 141 או ... או , . 472 142 שם , 144 . 445 שם , . 585 143 שם , 145 . 542 שם , . 606 לגבי דרך חייו היא אותנטית , וכל מאמץ תואם לה הוא אותנטי . זוהי משמעותה הדיאלקטית שיטתית של ההירארכיה שבמחשבת קירקגור . כל שלב הוא אותנטי ושלם , ורק משלב גבוה יותר אפשר לראות כי בעצם הוא חסר , משום שהוא מתעלם מן הסתירה היסודית שבמציאותו . לכן מקבלת האותנטיות משמעויות שונות גם בשלבים שונים בתחום הדתי . אכן , משמעויותיה השונות של האותנטיות מורות על עיקר מחשבתו של קירקגור ועל ההבדל שבינה לבין שיטת היגל . קירקגור מודה בכך שהמח שבה היא שיטתית , אבל רק אפוסטריורי . השיטה נוצרת כמחשבה רםלקטי בית , ורפלכסיה היא מחשבה מתכוונת על מחשבה שאליה מתכוונים , ולפיכך קנה המידה לשיפוט , להשוואה ולהערכה הוא תמיד במחשבה המתכוונת , המצויה עקרונית בשלב גבוה יותר . אולם לשלב גבוה יותר זה ניתן להגיע לא באמצעות מחשבה טהורה , שכבר מראש היא מניחה את השלב הגבוה בבודקה את זה הנתון , שכן המחשבה עשתה את המעבר בטרם הח...  אל הספר
מוסד ביאליק