ו. דיאלקטיקה ואותנטיות

טיבה המיוחד של הדיאלקטיקה הקירקגורית המבוסס על החלטה ובחירה אישית , שמבחינה לוגית הן קפיצה , הוא שמסביר את תפישתו של פילוסוף זה את מושג האותנטיות . עקרונית — מושג האותנטיות הוא פונקציה של בחירה ולא של דוגמה כללית , ולכן יכולה האותנטיות להתגלות בצורות שונות שמשקלן שווה . כבר דיברנו על תופעה עקרונית זו ועוד נשוב לסכמה בהמשך פרק זה . אולם הדוגמה הבולטת ביותר לכך היא במה שנוהגים לכנות 'תורת שלושת השלבים' של קירקגור — האסתיטי , האתי והדתי . בשלב הדתי עסקנו עד עתה . אסתפק בהצגת העיקר שבשני השלבים האחרים במידה שהוא נוגע לנושא שבו אנו דנים . בגלל היות הדיאלקטיקה שלו או ... או ... בניגוד ל'גם ... וגם ' ... ( כפי שאולי אפשר לכנות את הדיאלקטיקה של היגל במקום זה ורק לצורך ההנגדה ) סבור קירקגור , שאדם יכול לקיים אורח חיים אותנטי ואינטנסיבי כאשר הוא מחליט זאת ובצורה שהוא מחליט לנקוט בה . קירקגור רואה שלוש אפשרויות מרכזיות לאותנטיות — האסתיטית , האתית והדתית , והוא דן בהן לא כתחומים שבהם הי אדם את חייו הרגילים , אלא כל אפשרות היא אב טיפוס , אידיאה מוחלטת , הממצה את התחום כולו מבחינת עקרונו היסודי . כ...  אל הספר
מוסד ביאליק