א. הביקורת על היגל

קירקגור אומר על עצמו שאינו פילוסוף , * ואכן איפיון זה אינו מיקרי קירקגור רואה את הפילוסופיה בהתגלמותה העליונה במישנתו של היגל המחשבה ההיגלית , בגלל התגברותה המיוחדת על מושג הסתירה , היא הניסיון המקיף ביותר להסביר הכול בעזרת המחשבה גרידא . לפיכך מה שאינו מתיישב אתה אינו פילוסופיה . וקירקגור טוען שמחשבתו אינה Post-Scriptum Fined Non-Scientifique aux Miettes Philosophiques , 1 . GaUimard , 1949 עמ' . 424 להלן . D . B — , 474 , Ou bien . .. Ou bien , GaUimard , 1943 2 להלן — או ... או . עולה בקנה אחד עם זו של היגל , בכך שאין היא המחשבה של הקוסמוס , אלא של אדם פרטי עלוב המתייחד אך ורק בעובדה שהוא קיים . 8 אף כי מושג הסובייקט הפרטי נדון ונפתר , כפי שראינו , אצל היגל , טוען קירקגור שאין זה מושג האינדיבידואליות שהוא מתכוון אליו , וכי היגל השאיר את העיקר מחוץ לתמונה . פיתוח מושג חדש זה , שיתבסס על משמעות שונה של מושג הסתירה , יעניק גם משמעות שונה למחשבה . מכאן , שעם התנערותו של קירקגור מן התואר פילוסוף הוא גם קובע שמחשבתו יוצרת זרם חדש בפילוסופיה . 4 נשתדל לראות , באיזו מידה ניתן לאחוז בבת אחת ...  אל הספר
מוסד ביאליק