י. ניצשה והיגל

האם הפילוסופיה של ניצשה היא שיטה ז ניצשה עצמו מעיד : הרצון לשי תיית הוא חוסר נאמנית לעצמי נ » . הוא כותב באורח בלתי שי & תי ומניח את מושגיו מבולבלי משמעות , כנראה בכוונה . אולם אין , לדעתי , מנוס הקביעה שהפילוסופיה של ניצשה היא שיטתית , ולא סתם שיטתית אלא נסמכת בעל כורחה על הלוגיקה ההיגלית , אבל בעת ובעונה אחת היא אחרת , שונה , ועומדת בזכות עצמה . 140 ניסיון לפרש ביתר דיוק את העניין יכניס אותנו בהכרח לספקולאציה בעלת זיקות מביכות למדי , מבחינת ניצשה , לשיטות כשל אפלטון ואריסטו מחד גיסא , או של שופנהואר והיגל מאידך גיסא . וזאת , משום שרעיון החזרה הניצחית , המניח שכל מצב משמח או איום קרה כבר ועוד יחזור ויקרה פעמים אינספור , מצביע מצדו על חוקיות , אם כי נעלמת . הודיה בחוקיות מעמידה את ניצשה עקרונית על בסיס פילוסופי וניתנת להשוואה בהכרח עם פתרונות פילוסופיים אחרים . רעיון החזרה הניצחית מקרב מאוד את ניצשה לשופנהואר , שהוא גירסה מודרנית לאפלטון ותורת האידיאות שלו . פיתוח אפשרי של רעיון זה היה אולי מגביר עוד יותר את הקירבה . לפיכך נראה לי מעניין יותר לבדוק את בעיית החוקיות הלוגית אצל ניצשה ל...  אל הספר
מוסד ביאליק