ט. האדם העליון

הפילוסוף מן הסוג החדש שם בראש מעייניו את האישיות הגדולה ובעלת העוצמה . האמת שלו היא אינדיבידואלית , אבל הוא דוחה את האינדיבי דואליזם כעיקרון חברתי פוליטי , שכן הפרטיות אינה יכולה להפוך לשיטה כללית התובעת שיווי זכויות . " המרד שלו מתבטא בכך שהוא מ 0 לתקופתו כולה , שהוא רואה אותה כפרובינציאלית , כיוון שהיא עומדת על מערכת מסוימת של ערכים . סירוב זה מעלה את האדם מעל לי 1 מי 1 מיות ועושה אותו עליון על הממוצע , ומבחנו בשמירה על פרטיותו וביכולתו 113 'המדע העליז 115 . 76 , ' 'גיניאלוגיה / . 2 , 2 114 'הולדת הטראגדיה , ' ביקורת עצמית , 116 . 5 'רצון לעוצמה . 783 , ' להסתגר בתוך האמת שלו , להעמיד עצמו בנסיונות קשים ולהתגבר עליהם . התכנסות עצמית זו היא העצמאות האמיתית , שהיא מעמידה את האדם לבדו מול חוסר כל ערך ומחייבת אותו לנקוט עמדה למרות הכול בעמדה אבסורדית זו . היינו , גם לפילוסוף החדש אמת שהוא מאמין בה , אך זו אינה דוגמאטית —אין לה הכוח המחייב לנצח לא לגבי הזולת ולא לגביו הוא " . אמת זו היא בשבילו כיסוי , מסיכה , כמו כל פירוש , אולם ההבדל בינה לבין כל פירוש אחר הוא במודעותו של בעליה שהיא פי...  אל הספר
מוסד ביאליק