ח. עמדת ניצשה בבעיית הכנות

ניתן עתה לנסח את עמדתו של ניצשה בבעיית הכנות , הנאמנות האדם לעצמו , שהיא גם האמת שלו — מושג שחשיבותו עקרונית היא לענייננו , מפני שהוא מופיע בדיוק בצורתו זו אצל היידגר תחת השם ' אותנטיות , ' ואחר כך , בוואריאנט , גם אצל סארטר . מושג הכנות מתגלה אף הוא כיתר עקרונותיו של ניצשה כדו משמעי וככולל סתירה פנימית . יש לו בעת ובעונה אחת הן המשמעות המקובלת , ההיטירונומית , שהיא נשללת על ידי ניצשה , והן המשמעות שהוא מחייב אותה . ניצשה מתקיף את המושג המקובל של הכנות המזהה אותו עם היושר בהתאם לערכי המוסר המקובלים . במובן זה אומרים על אדם האומר או מתנהג כפי שהזולת רוצה ומצפה ממנו , שהוא כן או אותנטי . להיות כן משמע אפוא לשקר לעצמו ולוותר על חירותו לטובת הזולת , להיות עבד של הזולת . 98 המוסר המקובל מתבסס גם הוא על הכנות , אין הוא מסתפק בהטלת צווים חיצוניים על האדם ובכפייתם הפשוטה ; הוא מנגנון רמייה מחוכם , המציג את אמיתותיו כאילו הן האמיתות האישיות הפנימיות כיותר של כל אדם ואדם . אף הוא ממליץ אפוא על הכנות , על חיפושו של האדם אחרי עצמו , אלא שחיפוש זה צריך להיעשות באמצעות התבונה , והאדם אינו חש , שהתב...  אל הספר
מוסד ביאליק