ד. הביקורת על מושג הסובייקט

הסובייקט כ'אני' שהוא עצם אחדותי אינו , לדעת ניצשה , אלא יציר התודעה זו דורשת מן האדם להיות מזוהה תמיד כדי לא להיות מסוכן ובלתי צפוי שיהא נתון תמיד לשליטתה של החברה 0 . אולם אין קיים למעשה 'אני' כזה סובייקט , שהוא אחדות כוחנית של הווייתנו כולה . זוהי סינתיזד . דמיונית שכן יש באדם אינסטינקטים שונים ונוגדים שאין ביניהם מכנה משותף ויצירת השיתוף באד . ליטול מכולם את העוקץ . האדם אינו אלא שורר . של פעולות נפרדות , שהתודעה החברתית מעוניינת לכוונו לפעולה פרטית מסוימת וידועה לכול . זהו שקר , אבל הוא פועל כל הזמן , אף על פי שפעולה יחידה מאפיינת אדם רק לעתים נדירות נ . 6 הסובייקט אינו עובדה , אלא פירוש נוח לצרכינו ; הוא העברה ישירה מן התחום הדקדוקי הדורש נושא לכל משפט " , בעוד שלמעשה באות מחשבות או מתרחשות פעולות ללא קשר למהות מרכזת , אלא על פי כפייה אינסטינקטיבית . מושג הסובייקט מתפרק ועמו מושג העצם שהוא השלכה שלו , שכן שניהם אינם מציינים כל ממשות אלא רק אמונה באחדות ובסדר , « ופחד מהבלתי מוכר . בכך מתפורר תחת ידינו האדם ועמו עולם הדברים כולו שה'סובייקט' משמש לו דגם של אחדותיות . ולכן 'אובייקט...  אל הספר
מוסד ביאליק