מושג האותנטיות

למושג האותנטיות נודעת בפילוסופיה האכסיסטנציאליסטית חשיבות מיו חדת . זהו מושג מרכז , שמצד אחד הוא מכוון ומעניק משמעות ליתר המושגים המרכיבים את תמונת העולם האכסיסטנציאליסטית , ומצד אחר משמעותו שלו גופא נוצרת מן הבעייתיות , העולה מתור היחסים הפנימיים של אותם מושגים . מעמד זה ניתן למושג האותנטיות בגלל נקודת המוצא המיוחדת לאכסיסטנציאליזם : האדם באשר הוא פרט בודד . האיפיון שניתן למושג האותנטיות כמושג מרכז הוא זה כאיפיון המסורתי של מושג האמת במסגרת תולדות האונטולוגיה . ואכן , תפנית זו ממושג האמת למושג האותנטיות היא שמגדירה בצורה מופשטת את מהותה של הפילוסופיה האכסיסטנציאליסטית כולה כמרד במסורת הפילוסופיה , מצד אחד , וכהמשך לה , מצד אחר . הבהרת מושג זה עשויה אפוא לחשוף את בעייתיותה הסגולית של הפילוסופיה האכסיסטנציאליסטית , את כיווני המחשבה המאפיינים אותה , ואת אופן הביסוס שהיא מבססת את מושגיה . למושג 'אותנטיות' שתי משמעויות קרובות , אד נבדלות . ברגיל , כאשר אנו אומרים על אדם שהוא אותנטי , אנו מתכוונים לבטא את דעתנו א נ ו עליו לגבי יחסו שלו אל עצמו . כלומר אנחנו סבורים , על פי האופן שבו אנו בוחנ...  אל הספר
מוסד ביאליק