מבוא

' אכסיסטנציאליזם' הוא פילוסופיה , המזהה את המושג 'מציאות' עם המושג ' אדם , ' כשאנו מבינים ב'אדם' סובייקט פרטי על כל אופני ההתגלות שלו זיהוי זה מבקש למנוע כל קביעה מראש של מהות תוכנית מסוימת לאדם כגון שכל או תבונה , כפי שהוצגה מהות זו פעמים כה רבות בתולדות הפילוסופיה , ורואה בו יצור חסר הגדרה ופתוח לשינויים על רקע פעילותו היומיומית . לבירור טיבו של האפסיסטנציאליזם יש משקל גם מעבר לעניין הפילוסופי גרידא , שכן חלק נכבד לו בעיצוב צביונה הרוחני של החברה המערבית בתקופתנו . בצד המארכסיזם ושלוחותיו מוסיף האכסיסטנציאליזם לתפוס מקום מרכזי בעולם הבעיות של האדם המודרני . המארכסיזם והאכסיס טנציאליזם לשניהם הקו המאפיין שהם המשך מהפכני — כל זרם על פי טבעו שלו — לפילוסופיה של היגל . הם תפשו פילוסופיה זו , כפי שהעל רצה שיתפקזוה , כגיבוש העליון של מושג האמת הקלאסי , המבוסס על המושגים של הכלליות והאובייקטיביות . הריאקציה המארכסיס טית והריאקציה האכסיסטנציאליסטית להיגל זהות בהתקפתו עליו . טענתן נגד היגל היא , שהוא מעלה את הסובייקט הפרטי קרבן לאובייקטיביות שהיא הכלליות — האמת במובן הקלאסי — אף על פי שהיא...  אל הספר
מוסד ביאליק