ביאורים והערות

1 םידיאם ( Phidias ) וליסיפום , ( Lysippos ) שנים מגדולי האמנים ביוון . פידיאס , הפסל הגדול , חי במאה הה' לפםה"נ , וליסיפום , שהצטיין בגליפטיקה , חי במאה הד' לפסה"נ , 2 דימוקריטוס ( בערך 360—470 לפני ספירת הנוצרים ) מאבדירא שבתראקיד / , פילוסוף' יווני וגדול חוקרי הטבע בתקופה העתיקה . הוא וליאוקיפום מאותה עיר ( או ממילט ! בערך 460 לפסה"נ ) נחשבים לאבות תורת האטומיםטיקה והמטריאליזם המדעי . ספריו של ליאוקיפוס כבר לא היו ידועים בימי קדם . Grisargiro 3 שיבוש מן , xevnanyvgov זהב וכסף , על שם המתכות שהיו יפות לתשלום המם . בשם הזה היו קוראים בתקופה המאוחרת בקיסרות הרומית את המם CoIUtio — tustralis שנקרא גם ברומית . lustralis auri argentive collatio זה היה מס הסוחרים , אולם הסיטקום הרחיב אותו גם על כל בעלי מלאכה והכנסה — ואף על הפרוצות והמופקדים . לפי וה מתאים לכאן ההמשך , שהמדינה הטילה מס גם על מעשי הזימה והפריצות . בעצם היד , מס זה כלול בכריסארגירון . אולם מס על גללי אדם ובהמה לא היה קיים . אם אין כאן עירבוב עניינים , שמקורו בדברי בקורת נמלצת על המס המוטל על הפריצות , יתכן שלוצאטו ראה כי המס...  אל הספר
מוסד ביאליק