מאמר על יהודי ויניציה

אל שוחרי האמת אין אני סבור' כי תיאורה של דמות יהיה זקוק להמלצה וסניגוריה , אם לא הצליחה בכך עצם הדמות כל ימי קיומה הרבים : היא האומה היהודית , מפוזרה ומפורדה ונטולה מגן ומחסה ! וכמוה גם מאמרי זה , שהוצאתיו לאור העולם ללא עוזר וסומך . אני מעיז להגישו בפני הדרת כבודכם עלוב , ללא קישוט במליצות נאות , משום שיודע אני , כי יקרה הפשטות לשוחריה של האמת שאין דרכה להיות נכנעת לעולם , וזו , אפילו המערומים גורמים לה עונג והנאה שאין למעלה הימנה . איני מבקש למצוא בעיניכם חן שלא בצדק , ואיני מתכוון להוציא מכם הסכמה שלא כדין , כי יודע אני שאיני ראוי וכדאי לכך . אחת אבקש , שתוציאו משפטכם על הנדון באן בחוות דעה כבה וישרה . ואם תינתן לי הרשות להשוות דברים קטנים ועלובים אל עניינים גדולים ומפורסמים — הריני מקווה , כי תצמח מכאן מקצת ברכה והצלחה . והרי משה רבנו , זה שהגיע אחר כד למעלת מחוקק מפורסם , בהיותו ילד הניחתו אמו בתוך הזרם של מי היאור , והנה נזדמנה לו בתו של פרעה , אותו מלך אויב ועריץ ונתגלגלו רחמיה על הילד הבוכה והצילתו מן הסכנה , שהיתה צפויה לו לטבוע במי היאור , ואף מסרתו בלב רחום וברוח נדיבה , ש...  אל הספר
מוסד ביאליק