רבי שמחה לוצאטו

מאת משה אביגדור שולוואס פרק ראשון לפי מסורת שהיתה נפוצה במשפחת לוצאטו , מוצאה היה מגרמניה , ממחוז לוזאטיה nmnwDnn . i ( Lausitz ) של המשפחה בוויניציה ובערי היבשת הוויני ציאנית , והעדרה בשאר המחוזות של חצי האי האפיניני , מאשרים מסורת זו , כיון שרובם של יהודי איטליה הצפונית מזרחית היו יוצאי אשכנז . בני משפחת לוצאטו בוויניציה היו נמנים עם מתפללי בית הכנסת הגדול , האשכנזי Grande ) ( Scuok Tedesca אף על פי שבוויניציה היה גם בית כנםת לוצאטו Scuola ) n . ( Luzzatto שמחה לוצאטו עצמו היה קשור כל ימיו בהנהלת בית הכנסת הגדול , וביקר בקביעות באסיפותיו . 2 גם דבר זה מעיד על מוצאה האשכנזי של משפחתו . זמן בואה של המשפחה לאיטליה אינו ידוע , וכנראה קרה הדבר בדורות קדומים . ר' שמחה לוצאטו מעיד , 3 שאבותיו ואבות אבותיו כבר היו תושבי מדינת ויניציה , החל מאמצע המאה החמש עשרה . רי שמחה עצמו נולד בשנת שמ"ב , *( 1582 ) או קצת לפני כן , בוויניציה העיר' באחד מבתי האבות האמידים של המשפחה . אביו ר' יצחק ואחיו ר' נחמיה היו אנשים עשירים ; אחיו היה . 1 עיין , S . D . Luzzatto , Autobiografia פאדובה , 1882 עמוד . 7 ...  אל הספר
מוסד ביאליק