תוכן הספר

הקדמה עמוד 5 משה אביגדור שולוואס : רבי שמחה לוצאטו 9 ריקארדו בנימין באקי : מבוא להוצאה העברית 28 מאמר על יהודי ויניציה 77 ביאורים והערות 157  אל הספר
מוסד ביאליק