מאמר על יהודי ויניציה

שמחה לוצאטו תירגם מהמקור האיטלקי דן לאטס עם מבואות מאת ריקארדו בנימין באקי ומשה אביגדור שולוואס בעריכתו של א . ז . אשכולי זיל מוסד ביאליק ? ירושלים תשי '' א הימאמר על יהודי ויניציה' מאת שמתה לוצאטו , רנה קול עיר זי במחלתה הראשונה של * tt t הי"ז , ניתן בזה לראשונה בלשון העברית- הוא אחד הספרים החשובים בהיסטוריוגרפיה היהודית ברורות הקודמים . חשיבות כפולה ומבוטלת לי לספר וה , שהוא נדרש להיי הכלכלה של היהודים באותה הקופה ו & תאר את תפקידם הגדול של היהודים במסחרה המשגשג של ויניגיה . ביבזאמר' שלו משתדל הרב המלומד והחכם לתת לקהל קוראיו , שליטי ויניציה , מושליה ומשכיליה הנוזרים , 'הרצאה קצרה ונאמנה על מנהגיה החשובים של האומה היהודית ועל דעותיה השכיחות ביותר , שאינ ; שונות כל עיקר מאלה של אומות העולם / ולעמוד ' על התועלת שכלל בני האומה היהודית היושבים כוויניציה המעמידה מביאים לעיר הזאת ' . הססר מלא ובדוש ידיעות חשובות מחיי היהודים בזמנו , ואגב הרצאתו מגלה המחבר לפנינו שלא במתכוון אח עולמו הפנימי עולמו של רב ' ברול חכם ומשכיל . שהיה מראשוני המבשרים וסוללי הררך להשכלה באיטליה . המהדורה העברית היא ...  אל הספר
מוסד ביאליק