(ה) קובה

בקובה קיים בית םפר טוב , ובו כיתות עד לבית ספר תיכון , והדבר מניח אפשרות לילדים להישאר בין כתליו למעלה מעשר שנים . בית הספר הוא אינטגראלי . אולם מספר התלמידים אינו גדול , מאות אחדות , לערך , ולא יותר מ 25 אחוז , בקירוב , של כלל הילדים בגיל הלימוד . קיים גם בי"ם קטן של חרדים , שבו לומדים כמה עשרות ילדים . בבית הםפר התיכון מקצים כל יום שעתיים ללימודים יהודיים . נותרו עוד כעשר קהילות באמריקה הלאטינית , בהן מצויים יחד כמה רבבות של יהודים — והתמונה חוזרת . לכן נסיים בזה . אילו ביקשנו לעשות סיכום כולל של כל מסכת הפעולה התרבותית החינו כית בארצות אמריקה הלאטינית , היינו מנסחים אותו בלשון זו . המונח 'הת בוללות' אינו הולם כלל את הענף הזה של העם היהודי . התבוללות פירושה היעלמות , התבטלות בסביבת הרוב , השתלבות עד לדרגה של שקיעה בסביבה הזרה — ותהליך כזה אינו בנמצא ביבשת זו . עתידות להי — ואל לנו לנחש את הצפוי בעוד מאות שנים . המצב בתקופתנו הוא , שהנוער היהודי באמריקה הדרומית הריהו' מבחינה רעיונית , לוח חלק —לוח חלק במיטב המושג . פירוש הדבר , שישראל , כמרכז , כמפנה החותך בתולדות העם היהו די באלפ...  אל הספר
מוסד ביאליק