(ד) אורוגוואי

בעיר הבירה מונטבידאו קיימים תשעה בתי םפר יהודיים ( מלבד ביה"ס הקומוניסטי עי'ש ז'יטלובסקי , ( בהם לומדים כ 1 , 200 ילדים —לא יותר מ 25 אחוז של כלל הילדים בגיל לימוד . גם כאן תכנית הלימודים היא כמו בבוא נום איירם . הקהילה במונטבידאו פעילה מאוד הן בשדה צורכי המקום , הן בשדה הפעילות הציונית . קיימות קבוצות חלוציות אחדות , ומועדון ציוני שנערכות בו הרצאות בעברית . ממונטבידאו עלו עשרות אחדות של חלוצים לישראל . הציבור כאן , בכללו , פעיל מבחינה לאומית . בתחילת 1959 נסעו 5 צעירים לישראל להשתלם בהוראה , כדי לשמש מורים לילדי המקום .  אל הספר
מוסד ביאליק