(ג) צ'ילה

בשנת 1959 נסתיימה בסאנטיאגו בנייתו של בניין בית םפר בן ארבע קומות , שבו לומדים כאלף ומאה תלמידים 25 — אחוז מכלל הילדים בגיל הלימוד . זהו מוסד חינוכי אינטגראלי . באותה שנה נוסד סמינר למורים , להכשרת מורים ומורות לבתי הספר ולגנים . בבית הספר הנ"ל עומדים להגדיל את מספר התלמידים . תכנית הלימודים היא כמו בבואנוס איירס . כששת אלפים בני נוער יהודי מצויים בצ'ילה , מהם מאורגנים כאלף באר גונים שונים 600— בהםתדרויות חלוציות , כ 200 בימכבי , ' כ 100 ב'עבריה' וקרוב ל 70 באגודת הסטודנטים . ההסתדרויות החלוציות מאורגנות יפה , ובישראל נקלטו כ 500 חלוצים יוצאי ציילה בקיבוצים .  אל הספר
מוסד ביאליק