(ב) מכסיקו

היישוב במכסיקו מונה כ 25 אלף נפש —מזה 16-15 אלף בעיר הבירה . מספר מועט זה של יהודים מחולק לאשכנזים 12-11— אלף , ולספרדים — 5-4 אלף . ואף על פי כן ! נציין מיד , ש 85 " 80 אחוז של כל הילדים בגיל בית הםפר נהנים מחינוך יהודי . כבר דבר זה עצמו הוא בחזקת גילוי יוצא מן הכלל בארצות הגולה , וראוי לברך 'שהחיינו' על היישוב הזה . ואולם חשוב הדבר , שגם מבחינת איכותו של החינוך היהודי מצויות ארצות מעטות שבהן הישגי החינוך הם בעלי רמה כאלה של מכסיקו העיר . אין פירוש הדבר , שיישוב מצטיין זה כבר מחוסן לחלוטין בפני התבוללות ומובטח בעתידו היהודי . לצערנו , לא עד כדי כך ! המדובר אינו אלא בהתבוללות חלשה יותר , בנוער יהודי בעל הכרה לאומית מסוימת . במצב הקיים אף זו נחמה . ועתידות לה ! ' עוד לפני שנים אחדות עלול היה יחסו של הנוער ליהדות לעורר מצב רוח של יאוש . נראה היה , כמו עלול היישוב העסיסי במכסיקו להישאר , חלילה , ללא יורשים . אולם בשנים האחרונות נשתנה המצב — הדור הצעיר עצמו התחיל להציג דרישות לעצמו . יתרה מזו —דור זה כמו הרגיש באחריות העתידה ליפול בקרוב עליו , והוא התחיל לשאול שאלות ולדרוש דרישות — מההור...  אל הספר
מוסד ביאליק